Ngā Karahipi

TE POARI TIAKI O ?TAKI ME PORIRUA

(He mea whakat? n? te Pire Kaitiaki o ?taki me Porirua 1943)

 

Waea: (06) 364 5060                                                                     Pouaka Pout?peta 63

Waea Whakaahua: (06) 364 5061                                                  ?taki, 5512

?m?ra: scholarships@optb.org.nz

 

 

Ng? Karahipi 2017


Ka tukuna he moni tautoko ki a wai?

I raro i te Pire, ka tukuna tuatahitia ki ng? tamariki (i raro i te 20 tau te pakeke) o Ng?ti Raukawa, o Ng?ti Toarangatira, o Te ?ti Awa, ?, n? te nui o te p?tea ka tukuna ki ?nei, me uaua ka riro he karahipi i ng? tamariki o iwi k? i ng? tau maha kei te heke mai.

 

 

He aha ng? momo moni tautoko e tukuna ana?

(a)     Ng? Kura Tuarua

 

–        Ng? utu kura noho       $1000

Hei te t?matatanga o ia w?hanga kura, kia m?hio r? an? te Poari kua noho t?turu atu te ?konga ki te kura noho, ka tukuna he $250.00 ki taua kura.

–        Ng? utu kura awatea    $300

Ka tukua te moni ki te p?ke tonu, m? te haki r?nei, ina kitea ng? puka whakamana hokonga, ng? nama r?nei; heoi, t?r? e tukuna wawetia te moni e te Poari, ina m?tua hiahiatia.

(b)     Ng? Whare M?tauranga o te Pae Tuatoru

–        Ng? utu m? t?tehi tau ‘w? kik?’ i t?tehi whare w?nanga r?nei, w?nanga r?nei, kuratini r?nei, he w?hi r?nei kua whakamanahia e NZQA, he PTE r?nei. $1,000

 

 

Hei ?whea kati ai ng? tono?

M? te tau 2015, me m?tua tae mai ng? tono ki te Poari ? te 24 o Whiringa-?-nuku (Oketopa) 2014. N? te maha o ng? tono, e kore e arohia ng? tono t?muri.

 

 

Hei ?whea whakam?hiotia ai ng? kaitono?

Ka whakam?hiotia te hunga ka whiwhi moni tautoko m? te tau 2015 ? te R?tapu, te 30 o Whiringa-?-rangi (Noema) 2014, ki t?tehi w?hi k?ore an? kia tohua. He p?nui whakam?rama ka tukua ? t?na w?.

 

 

Te Tono – Ng? Kura Tuarua

Me aha e au te pukatono nei?

E toru ng? w?hanga o te pukatono nei:

1.      Ng? M?tua me te ?konga

Kia whakak?ia te pepa nei e ng? m?tua me te ?konga,

k?tahi ka tonoa ki t?tehi o ng? t?ngata o t? hap?/iwi kua tohua m? r?tou e whaka? ng? tono. Me tuku ng?tahi mai t?nei me te P?rongo a te Hap?/Iwi.

2.      Te P?rongo a te Hap?/Iwi

Me whakak? t?nei pepa e t?tehi o ng? t?ngata o t? hap?/iwi kua tohua nei i te ?pitihanga, ka whakahoki ai ki te Poari me te pepa Ng? M?tua me te ?konga.

 

Te Tono – Ng? Whare M?tauranga Pae Tuatoru

Me aha e au te pukatono nei?

Kua oti k? i runga ake nei te whakaatu atu kei te w?tea ng? moni tautoko nei ki te hunga kei raro iho i te 20 tau te pakeke, n? ng? iwi o Ng?ti Raukawa ki te Tonga, o Ng?ti Toarangatira, o Te ?ti Awa ki Whakarongotai.

 

Me p?whea au e tono ai i t?tehi karahipi?

Me tuhi r?nei, me ?m?ra r?nei, me waea whakaahua mai r?nei te kaitono o te pae m?tauranga tuatoru ki te Poari, me te tuku mai i ?nei mea katoa e whai ake nei:

(a)     te puka Ng? M?tua me te ?konga kua t?pirihia atu nei

(b)     te P?rongo a te Hap?/Iwi

(c)     ?tehi whakam?rama m? ng? wh?inga, te roa o te kaupapa e haria ana, tae atu ki ng? take e wh?ia ana t?nei o ng? kaupapa

(d)     te nui o te p?tea e hiahiatia ana

(e)     he k?rero m? ?tehi atu tahua e tonoa ana e te kaitono.

Ka arotakengia e te Poari te tono a t?n? kaitono, a t?n? kaitono kia kitea ai: p?n? ka puta te ihu o te kaitono i roto i ?na kaupapa ako, te kaha o te mate p?tea o te kaitono, t?na wh?nau me t?na hap?, ?, me te whaihua o ng? akoranga e wh?ia ana e ia ki ng? iwi e toru o te Kotahitanga kua huaina i runga ake nei.  

 

 

Ka ahatia ng? tono e te Poari?

Koia nei ng? mahi a te Poari:

(a)     Ka whakaaetia te whakapapa (kia kitea ai te hunga e tika ana kia m?tua whiwhi i ng? moni tautoko e w?tea ana)

(b)     Ka arotakengia ng? painga ki nga kaitono ina whiwhi karahipi r?tou, me ng? painga t?r? ka hoki mai ki a Ng?ti Raukawa, ki a Ng?ti Toarangatira, me Te ?ti Awa.

 

 

Ka tirohia e te Poari ?nei ?huatanga e whai ake nei:

(i)      ng? k?rero ka tukuna mai e ng? m?tua me te ?konga i roto i te pukatono

(ii)     ng? k?rero o te P?rongo a te Hap?/Iwi

(iii)    ng? k?rero o te P?rongo a te Tumuaki

(iv)    te kitekite ?-kanohi o te Poari i ng? kaitono me ? r?tou wh?nau (i ng? mahi o te marae me ?tehi atu kaupapa)

(v)     he k?rero an? e h?ngai ana

(c)     Ka whakaraupapahia ng? kaitono i runga an? i ng? painga t?r? ka puta ake i te hoatu p?tea ki t?n?, ki t?n?, ?, ka tohaina te p?tea i runga an? i te ?hua o te r?rangi nei.

 

 

 Ka whakaaetia ng? tono katoa e te Poari?

K?ore e kore ar? ?tehi kaitono k?ore e waimarie. Heoi, ko te t?manako o te Poari:

(a) kia whai tonu ng? kaitono katoa i ? r?tou akoranga

(b) kia manaaki r?tou i ng? tono a ng? hap?, a ng? iwi kia tae ake ki ? r?tou kaupapa

(c) kia tono moni tautoko an? r?tou ? t?na w?

Ahakoa ka whai karahipi r?nei t?tehi uri o ng? iwi e toru, k?ore r?nei, ka noho taonga tonu ng? uri katoa ki te Kotahitanga o Ng?ti Raukawa, o Ng?ti Toarangatira me Te ?ti Awa.

 

 

 

Me whakap? au ki a wai ki te kimi m?ramatanga an?, me he p?tai r?nei ?ku m? te tahua nei?

Ki a Margaret Davis, waea: 06 36 45060, me ?m?ra r?nei: scholarships@optb.org.nz

 

 

 

Loading